70. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

- ovjera zapisnika s 67. i 68. sjednice Odbora

1.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2018. GODINU; 
2.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2018. GODINU;
3.    RAZNO.