70. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 68. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU REVIZORSKOG DRUŠTVA KOJE ĆE OBAVITI REVIZIJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA HRVATSKE NARODNE BANKE SA STANJEM NA DAN 31. PROSINCA 2019., 31. PROSINCA 2020. I 31. PROSINCA 2021. TE UVID U POLUGODIŠNJE NEKONSOLIDIRANE SKRAĆENE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE SA STANJEM 30. LIPNJA 2019.,  30. LIPNJA 2020. I 30. LIPNJA 2021. GODINE - predlagatelj: Savjet Hrvatske narodne banke;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O MEHANIZMIMA RJEŠAVANJA POREZNIH SPOROVA U EUROPSKOJ UNIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 637 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI PROGRAMA RAZMJENE, POMOĆI I OSPOSOBLJAVANJA ZA ZAŠTITU EURA OD KRIVOTVORENJA ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. (PROGRAM „PERIKLO IV“) COM (2018) 369 – D.E.U. br. 19/008;
4. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O IZMIJENJENOM PRIJEDLOGU  UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) br. 1093/2010; UREDBE (EU) br.1094/2010; UREDBE (EU) br. 095/2010; UREDBE (EU) br. 345/2013; UREDBE (EU) br. 346/2013; DIREKTIVE (EU) br. 600/2014; UREDBE (EU) 2015/760; UREDBE (EU) 2016/1011; UREDBE (EU) 2017/1129 I DIREKTIVE (EU) 2015/849 COM (2018) 646 I PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) br. 1092/2010 O MAKROBONITETNOM NADZORU FINANCIJSKOG SUSTAVA EUROPSKE UNIJE I OSNIVANJU EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE  COM (2017) 538 – D.E.U. br. 19/012;
5. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI OKVIRA ZA OLAKŠAVANJE ODRŽVIH ULAGANJA COM (2018) 353 – D.E.U. br. 19/016.