49. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 46. i 48. sjednice;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1257/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. STUDENOGA 2013. O RECIKLIRANJU BRODOVA I O IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1013/2006 I DIREKTIVE 2009/16/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 647;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DOPUNSKOG PROTOKOLA IZ NAGOYE I KUALA LUMPURA O ODGOVORNOSTI I NAKNADI ŠTETE UZ PROTOKOL O BIOLOŠKOJ SIGURNOSTI (KARTAGENSKI PROTOKOL), drugo čitanje, P.Z. br. 650;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D., prvo čitanje, P.Z. br. 642;
4. PREDSTAVKA HRVATSKE UDRUGE RADNIČKIH SINKIDATA, SINDIKAT RADNIKA DALMACIJE – HUS SPLIT I MARIJE MIKELIĆ – PROBLEMATIKA VEZANA UZ ZAKON O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA SALONIT D.D. U STEČAJU VRANJIC (Narodne novine, br. 84/11);
5. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU, ODBORU REGIJA I EUROPSKOJ INVESTICIJSKOJ BANCI – ČIST PLANET ZA SVE; EUROPSKA STRATEŠKA DUGOROČNA VIZIJA ZA PROSPERITETNO, MODERNO, KONKURENTNO I KLIMATSKI NEUTRALNO GOSPODARSTVO – COM (2018) 773; 
6. PRIJEDLOG ZA ODRŽAVANJE TEMATSKE SJEDNICE “UTJECAJ ELEKTROMAGNETSKIH POLJA BAZNIH STANICA NA LJUDE I OKOLIŠ“; 
7. RAZNO.