40. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 39. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 640 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/352 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. VELJAČE 2017. O USPOSTAVI OKVIRA ZA PRUŽANJE LUČKIH USLUGA I ZAJEDNIČKIH PRAVILA O FINANCIJSKOJ TRANSPARENTNOSTI LUKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 595 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1257/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. STUDENOGA 2013. O RECIKLIRANJU BRODOVA I O IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1013/2006 I DIREKTIVE 2009/16/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 647 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. RAZNO.