48. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

1. Informacija o pripremama za provedbu parlamentarne dimenzije predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije.