49. sjednica Odbora za gospodarstvo

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:

- usvajanje zapisnika 48. sjednice Odbora
1.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENICE PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENICE PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA  JAVNE NABAVE;
2.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2018. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA; 
3.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2018. GODINU I  IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE  ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija.