60. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje zapisnika 56., 57., 58. i 59. sjednice Odbora;
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 694;
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 695;
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 696; 
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGISTRU BIRAČA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 700;
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UDRUGAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 702;
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 704;
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 705;
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 707; 
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 708;
10.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA U POVODU ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „67 JE PREVIŠE“ - NACRT.