80. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 78. i 79. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 760 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2018. GODINU – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2018. GODINU – podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak; 
4. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI JAVNIH USTANOVA KOJE UPRAVLJAJU NACIONALNIM PARKOVIMA I PARKOVIMA PRIRODE – podnositelj: Državni ured za reviziju.