46. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 44. i 45. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 640 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 757 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2018. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti;
4. RAZNO.