56. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 55. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 766;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 767;
3. RAZNO.