78. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:

- usvajanje  zapisnika s 74.,75. i 76. sjednice Odbora; 
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/161 OD 2. LISTOPADA 2015. O DOPUNI DIREKTIVE 2001/83/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA UTVRĐIVANJEM DETALJNIH PRAVILA ZA SIGURNOSNE OZNAKE NA PAKIRANJIMA LIJEKOVA ZA HUMANU PRIMJENU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 596; 
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 777;
3.    POSEBNO IZVJEŠĆE PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU O UOČENOM STANJU U DOMOVIMA SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU, RADI PODUZIMANJA MJERA OD VAŽNOSTI ZA ZAŠTITU PRAVA I INTERESA DJECE;
4.    RAZNO-