Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 550

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje Europska unija treba zauzeti u Odboru veleposlanika AKP-a i EU-a u pogledu donošenja odluke o donošenju prijelaznih mjera u skladu s člankom 95. stavkom 4. Sporazuma o partnerstvu između AKP-a i EU-a
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna suradnja i razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave