Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 546

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o procjeni dosljednosti u pristupu država članica pri identifikaciji operatora ključnih usluga u skladu s člankom 23. stavkom 1. Direktive 2016/1148/EU o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave