Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 487

EU oznaka akta
Naziv akta
Pismo izmjene br. 1 za Nacrt Općeg Proračuna za 2020. Ažurirane procijenjene potrebe za poljoprivredne rashode Prilagodbe u vezi sa zakonodavnim prijedlozima iz paketa mjera pripravnosti za Brexit od 4. rujna 2019. Povećanje administrativnih proračuna i druga ažuriranja na temelju najnovijih događaja Prilagodba strukture proračuna i tehnički ispravak
Vrsta akta
Ostalo
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave