Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 549

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o aktivnostima Zaklade za MSFI, EFRAG-a i PIOB-a u 2018. i postignućima programa Unije
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave