Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 556

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru za provedbu osnovanom na temelju članka 18. Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora za provedbu
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna suradnja i razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave