Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 576

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća kojom se Europska unija ovlašćuje otvoriti pregovore o sporazumu o carinskoj suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći (CCMAA) s Republikom Bjelarusom
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave