Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 490

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o evaluaciji Programa za potrošače za razdoblje 2014.–2020. u sredini programskog razdoblja
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Datum izravne dostave