Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 559

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Priprema za povećanje dugoročnih ambicija Izvješće o napretku mjera klimatske politike EU-a 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave