Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 49

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog direktive Vijeća o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (kodificirani tekst)
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Posebni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave