Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 63

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni, funkcioniranju i učinkovitosti vršne domene .eu od travnja 2017. do travnja 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave