Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 69

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni u državama članicama Direktive Vijeća 95/50/EZ o jedinstvenim postupcima nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave