Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 72

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o trenutačnom stanju priprema za potpunu provedbu novih pravnih osnova Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u skladu s člankom 66. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/1861 i člankom 79. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/1862
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Ustavna i pravna pitanja
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave