Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 163

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave