Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 184

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Evaluacija Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu, Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća, Izvršne agencije za inovacije i mreže, Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu, Izvršne agencije za istraživanje i Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Industrija, istraživanje i energija
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Datum izravne dostave