54. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Josipa Šokčevića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 51., 52. i 53. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU; 
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 946; 
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 819;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 820;
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM REGISTRU BRODOVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 796;
6. RAZNO.