Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 199

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog provedbene uredbe Vijeća o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/2026 u pogledu datumâ početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave