Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 222

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću o drugoj procjeni primjene privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave