Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 169

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Interpretativna komunikacija Komisije o primjeni računovodstvenih i bonitetnih okvira za olakšavanje bankovnog kreditiranja u EU-u Potpora poduzećima i kućanstvima u kontekstu krize uzrokovane bolešću COVID-19
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave