Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 192

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti Odbor za SGP osnovan na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Côte d’Ivoirea, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s donošenjem postupaka za rješavanje sporova i kodeksa ponašanja za arbitre
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna suradnja i razvoj
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave