Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 207

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o upotrebi dodatnih oblika izražavanja i prezentiranja nutritivne deklaracije
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave