Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 582

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o protokolu uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Republike Liberije
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Datum izravne dostave