Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 583

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti u Vijeću Međunarodne organizacije za kavu
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave