Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 603

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija Programa potpore strukturnim reformama na polovini razdoblja
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Regionalni razvoj
Datum izravne dostave