Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 585

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 66. sjednici Odbora za Harmonizirani sustav u okviru Svjetske carinske organizacije u pogledu predviđenog donošenja mišljenja o razvrstavanju, odluka o razvrstavanju, izmjena objašnjenja Harmoniziranog sustava ili drugih savjeta o tumačenju Harmoniziranog sustava i preporuka za osiguravanje ujednačenosti tumačenja Harmoniziranog sustava u skladu s Konvencijom o Harmoniziranom sustavu
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave