Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 633

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime EU-a u Zajedničkom vijeću osnovanom na temelju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i država SADC SGP-a, s druge strane, u pogledu prilagodbe određenih referentnih količina navedenih u Prilogu IV. SGP-u
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave