Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 636

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Zajedničke savjetodavne radne skupine osnovane Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u pogledu donošenja njezina poslovnika
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave