Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 640

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući treći obrok za 2020.
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave