Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 680

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Pripravnost za strategije cijepljenja i uvođenje cjepiva protiv bolesti COVID-19
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)