Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 654

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 40. sastanku Stalnog odbora Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija)
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave