Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 92

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o upotrebi putnog zdravstvenog osiguranja na temelju članka 15. Uredbe (EZ) br. 810/2009 među nositeljima vize tijekom njihova boravka na državnom području država članica
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave