Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 105

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Vijeću - Godinu dana od izbijanja pandemije bolesti COVID-19: odgovor u okviru fiskalne politike
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)