Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 72

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije, s jedne strane, i vlade Grenlanda i vlade Danske, s druge strane, i njegova protokola o provedbi
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave