Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 73

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije, s jedne strane, i vlade Grenlanda i vlade Danske, s druge strane, i Protokola o njegovoj provedbi
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave