16. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Odbora;                    
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013, drugo čitanje, P.Z.E. br. 63.