Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 110

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o humanitarnom djelovanju EU-a: novi izazovi, ista načela
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Međunarodna suradnja i razvoj
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
PREK 2021. - Inicijativa Komunikacija o humanitarnoj pomoći EU-a u kontekstu pandemic boleti COVID-a19 i nakon nje