Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 111

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2021/92 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti za 2021. u vodama Unije i vodama izvan Unije
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave