Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 112

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje Europska unija treba zauzeti u Međunarodnom vijeću za tropsko drvo u vezi s produljenjem Međunarodnog sporazuma o tropskom drvu iz 2006.
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave