Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 95

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o porezu „octroi de mer” u najudaljenijim francuskim regijama i izmjeni Odluke br. 940/2014/EU
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Regionalni razvoj
Vrsta postupka
Posebni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave