Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 115

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi postupka certificiranja Procesa Kimberley za međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima (preinaka)
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave